Een danspartner is niet verplicht.
Indien u niemand heeft, kan u gerust gebruik maken van onze danspartner zoekfunctie

Als uw danspartner op een bepaald moment niet kan komen en u een tijdelijke vervanger wenst mee te brengen, zijn er 2 mogelijkheden:

  • iemand die de lessenreeks al eens heeft gevolgd en betaald die bijgevolg niets hoeft te betalen
  • iemand die de lessenreeks nog niet heeft betaald en bij uitzondering € 10 / les kan betalen ipv € 15

Elke salsa les reeks bestaat uit 7 lessen en kost € 70 / pp
Studenten € 65 / pp

U kan ook per les betalen. De prijs komt dan op € 15 / les (studenten € 15 / les)

Indien u voor een reeks hebt betaald, mag u dezelfde les meerdere keren per week volgen zonder extra te betalen. (Met van of naar Lede als uitzondering)

Bijgevolg kan u dan zonder enig probleem elke week veranderen van lesdag. (Met van of naar Lede als uitzondering)
Een extra voordeel dat u krijgt als u per reeks betaald, is dat u een reeks die u al heeft gevolgd nog eens opnieuw kan meevolgen zonder er extra voor te betalen INDIEN je het vorig niveau al redelijk vlot kan dansen.

Indien je toch nog veel aandacht nodig hebt zijn er 2 opties: je schrijft je opnieuw in voor dezelfde reeks OF voor dezelfde en het volgende niveau en betaal je €125 ipv €140.

Dit zolang er genoeg plaats is (nieuwe mensen krijgen voorrang) en u opnieuw ingeschreven bent voor de opvolgende reeks.

Op deze wijze kan u in principe 2x / week les volgen en voorgaande lessen herhalen voor de prijs van 1 reeks.

 

Betaling gebeurt ter plaatse bij de aanvang van de eerste les.

Als je besluit de reeks toch niet verder te zetten, hoef je de eerste les niet te betalen. m.a.w. je mag na de les beslissen of je je inschrijft.
Ook al wilt u eerst de 1e les meedoen voor u beslist les te volgen, vragen we u om u toch in te schrijven via dit formulier

Dit verplicht u tot niets en dient enkel om minder tijd te verliezen tussen de lessen indien u achteraf toch beslist de lessen te volgen.

Eveneens om een overzicht te hebben van hoeveel mensen zich willen inschrijven voor een nieuwe reeks.
Reeksen worden niet terug betaald en kunnen niet worden overgedragen naar een ander persoon of tijdstip.
Bij uitzonderingen zoals reizen, gedeeltelijke afwezigheid door overmacht en dergelijke houden we wel rekening indien u dit vermeldt bij aanvang van een reeks.
Indien de lessen niet langer kunnen plaatsvinden omwille van de lesgever of locatie, zal er voor een oplossing gezorgd worden.
Als er toch geen enkele andere optie is, verbinden we er ons toe om de lessen die nog verschuldigd zijn, terug te betalen.

Eigen drank meebrengen is helaas niet mogelijk! Er is drank voorzien op de locaties zelf.